Provozní hodiny 08:00 - 16:00
E-mail info@rowe.cz

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

Projektování vašeho budoucího domova je velmi osobní akt a výběr projektanta je proto neuvěřitelně důležitý. Pokud pro vás někdo chce navrhnout dům, musí vám porozumět jako člověku. Musí poslouchat a klást správné otázky. Prostě, musí respektovat realitu, že to jste právě vy, kteří víte, jak žijete a chcete nadále žít svůj život, ale musí být též ochoten vyzvat vás, abyste si představili, jak byste svůj život ve svém novém domově mohli žít lépe.

Takže, první věc, kterou uděláme, protože ji udělat musíme, je porozumět vám jako člověku, jenž je součástí užší i širší rodiny. Rádi se s vámi setkáme u vás doma, abychom viděli, jak aktuálně žijete. Tento první rozhovor bude hlavně o „úžasných nápadech“, kterými se bude řídit design vašeho budoucího domu.

Samozřejmě budeme potřebovat vědět, kolik ložnic a koupelen chcete, a kolik dětských pokojů, jak velké místnosti si představujete, ale hlavně chceme z tohoto prvního setkání odcházet s pochopením, co očekáváte od svého budoucího domova. Jistě, je velice snadné definovat funkční požadavky, ale jejich uspořádání a zahrnutí do koncepce domu bude náročnější s ohledem na vaši představu, jak by měl dům vypadat.

Je také důležité navštívit místo budoucí realizace. Pokud budete mít jakékoliv průzkumy, dokumenty nebo nákresy, jistě to může pomoci, ale často musíme strávit mnoho hodin shromažďováním podkladů a fotografií, které budeme potřebovat, abychom se posunuli vpřed.

Poté, co jsme si vyslechli vaše potřeby, představy a sny, začneme navrhovat. A co děláme, když navrhujeme, je kreslení. Při skicování prozkoumáme různé verze budoucího uspořádání domu, jeho pohledů a jeho umístění v prostoru. Mnoho těchto konceptů nebude dokonale vyhovovat, ale některé budou jistě slibné a ty budeme rozvíjet a s vámi konzultovat.

Toto vše povede k jedinému cíli – identifikovat vámi odsouhlasený budoucí koncept vašeho domova po funkční, konstrukční i pohledové stránce.