Provozní hodiny 08:00 - 16:00
E-mail info@rowe.cz
střecha Pasiv
střecha Economy Plus
obvodová stěna Pasiv
obvodová stěna Economy Plus

Röwe Diffuroof Pasiv
Zdravé vnitřní prostředí, energetická úspornost staveb, jednoduchost provádění i architektonická flexibilita jsou hlavními příčinami rychlého rozšiřování obvodových a střešních plášťů typu „diffu“. Tyto pláště byly uvedené společností Insowool na trh oficiálně v roce 2008. Původní Diffuwall se drobnými konstrukčními úpravami v roce 2010 rozdělil na konkrétně zaměřené konstrukce. Střešní plášť s deskami Pavatex nad krokvemi nese od té doby název Diffuroof „e“.

CERTIFIKOVANÉ DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ zateplení střešního pláště deskami nad krokvemi
Tato konstrukce se používá všude tam, kde máme možnost umístit tepelnou izolaci z dřevovláknitých desek nad krokvemi. Zajistíme tím dokonalé přerušení tepelných mostů tvořených krokvemi. Dřevovláknitá deska může za jistých okolností současně sloužit jako pojistná hydroizolace. Souvrství neobsahuje žádnou parotěsnou fólii.

Charakteristické vlastnosti certifikovaného systému Diffuroof „e“
– nepoužívá parozábrany ani jiné fólie
– velmi účinně brání úniku tepla
– významným způsobem zabraňuje přehřívání interiérů v letním období
– umožňuje průchod vodní páry difúzí
– vyrovnává vlhkost v interiérech
– zajišťuje velice dobré zvukoizolační vlastnosti staveb
– celoročně přispívá k teplotní stabilitě objektu
– zajišťuje velmi dobrou požární odolnost
– zvyšuje přirozenou cestou kvalitu ovzduší v interiéru
– je plně ekologický
– konstrukce v zimním období vysychá
– má schopnost regenerace při nadměrném navlhnutí
Konstrukce typu Diffuroof „e“ byla podrobena všem předepsaným zkouškám a je na ni vydán platný certifikát Autorizovanou osobou 212, Certifikačním orgánem č. 3048, CSI a.s. Praha.

- tloušťka souvrství střechy bez armovaných cementových a štukových omítek a bez krytiny, kontralatí a latí je 448 mm
- U = 0,11 W/(m².K)
- fázový posun teplotního kmitu ψ = 11,2 hod.
- požární odolnost od interiéru = RE 30 DP3; REI 30 DP3

certifikát .pdf
klasifikace PO .pdf

Röwe Diffuroof Pasiv
Zdravé vnitřní prostředí, energetická úspornost staveb, jednoduchost provádění i architektonická flexibilita jsou hlavními příčinami rychlého rozšiřování obvodových a střešních plášťů typu „diffu“. Tyto pláště byly uvedené společností Insowool na trh oficiálně v roce 2008. Původní Diffuwall se drobnými konstrukčními úpravami v roce 2010 rozdělil na konkrétně zaměřené konstrukce. Střešní plášť s deskami Pavatex nad krokvemi nese od té doby název Diffuroof „e“.

CERTIFIKOVANÉ DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ zateplení střešního pláště deskami nad krokvemi
Tato konstrukce se používá všude tam, kde máme možnost umístit tepelnou izolaci z dřevovláknitých desek nad krokvemi. Zajistíme tím dokonalé přerušení tepelných mostů tvořených krokvemi. Dřevovláknitá deska může za jistých okolností současně sloužit jako pojistná hydroizolace. Souvrství neobsahuje žádnou parotěsnou fólii.

Charakteristické vlastnosti certifikovaného systému Diffuroof „e“
– nepoužívá parozábrany ani jiné fólie
– velmi účinně brání úniku tepla
– významným způsobem zabraňuje přehřívání interiérů v letním období
– umožňuje průchod vodní páry difúzí
– vyrovnává vlhkost v interiérech
– zajišťuje velice dobré zvukoizolační vlastnosti staveb
– celoročně přispívá k teplotní stabilitě objektu
– zajišťuje velmi dobrou požární odolnost
– zvyšuje přirozenou cestou kvalitu ovzduší v interiéru
– je plně ekologický
– konstrukce v zimním období vysychá
– má schopnost regenerace při nadměrném navlhnutí
Konstrukce typu Diffuroof „e“ byla podrobena všem předepsaným zkouškám a je na ni vydán platný certifikát Autorizovanou osobou 212, Certifikačním orgánem č. 3048, CSI a.s. Praha.

- tloušťka souvrství střechy bez armovaných cementových a štukových omítek a bez krytiny, kontralatí a latí je 308 mm
- U = 0,14 W/(m².K)
- fázový posun teplotního kmitu ψ = 8,2 hod.
- požární odolnost od interiéru = RE 30 DP3; REI 30 DP3

certifikát .pdf
klasifikace PO .pdf

Obvodová stěna Röwe Pasiv
Zdravé vnitřní prostředí, energetická úspornost staveb, jednoduchost provádění i architektonická flexibilita jsou hlavními příčinami rychlého rozšiřování obvodových plášťů typu Diffuwall. Tyto pláště, uvedené společností Insowool na trh oficiálně v roce 2008, byly ke konci roku 2019 použity na výstavbu více než 1100 rodinných domků.
Konstrukce Diffuwall byla podrobena všem předepsaným zkouškám a je na ni vydán platný certifikát Autorizovanou osobou 212, Certifikačním orgánem č. 3048, CSI a.s. Praha.

- tloušťka souvrství stěny bez armovaných cementových, štukových a hlazených vnějších omítek je 408 mm
- U = 0,11 W/(m².K)
- fázový posun teplotního kmitu ψ = 12,8 hod.
- požární odolnost od interiéru = REW 60 DP3; REI 60 DP3
- požární odolnost z exteriéru = REI 90 DP3

certifikát .pdf
klasifikace PO .pdf

Obvodová stěna Röwe Economy Plus
Zdravé vnitřní prostředí, energetická úspornost staveb, jednoduchost provádění i architektonická flexibilita jsou hlavními příčinami rychlého rozšiřování obvodových plášťů typu Diffuwall. Tyto pláště, uvedené společností Insowool na trh oficiálně v roce 2008, byly ke konci roku 2019 použity na výstavbu více než 1100 rodinných domků.
Konstrukce Diffuwall byla podrobena všem předepsaným zkouškám a je na ni vydán platný certifikát Autorizovanou osobou 212, Certifikačním orgánem č. 3048, CSI a.s. Praha.

- tloušťka souvrství stěny bez armovaných cementových, štukových a hlazených vnějších omítek je 328 mm
- U = 0,14 W/(m².K)
- fázový posun teplotního kmitu ψ = 12,0 hod.
- požární odolnost od interiéru = REW 60 DP3; REI 60 DP3
- požární odolnost z exteriéru = REI 90 DP3

certifikát .pdf
klasifikace PO .pdf

můžeme vám pomoci? Už máte projekt?

Rádi vám se vším pomůžeme od první chvíle, kdy nám napíšete nebo zavoláte až po mez, kterou sami určíte.

Kontaktujte nás