Provozní hodiny 08:00 - 16:00
E-mail info@rowe.cz

Dřevostavba "na dokončení"

Stavba na dokončení se již liší systém od systému. Vždy však jde o dílo, které je staticky, difúzně a tepelně zajištěné tak, aby bylo možno následně dům dokončit svépomocí. Všechny 3 nabízené systémy jsou upřesněny níže.

Röwe Diffuwall Economy Plus a PasivVynikající poměr kvalita vs. cena

Stavba je v exteriéru dokončena, zevnitř difúzně zajištěna a připravena k dokončení a instalacím. Konstrukce obvodových stěn, nosných příček, statických prvků (sloupů, výměn, průvlaků, ...) je kompletní. Obvodové stěny v rámu a krov mezi krokvemi mají instalovanou tepelnou izolaci. Hotové je vnější opláštění dřevovláknitou deskou, na které je aplikováno fasádní souvrství - armovaná cementová omítka a hlazená šlechtěná omítka. Na střeše je fólie, kontralatě, latě a střešní krytina. Po obvodu střechy v místech mimo půdorys domu budou nadbity palubky tak, aby při pohledu zespodu na krov bylo vidět jen dřevo. Instalován a připojen je hromosvod. Dům má již difúzně zajištěná okna a vnější dveře. Vrata garáže namontována nejsou (to lze realizovat až do "čisté" stavby). Dům má okapy, svody (ukončené kolenem nad terénem) a vnější parapety. Uvnitř jsou, u dvoupodlažních domů, stropnice, na nichž je položena nosná vrstva podlahy z desek z aglomerovaného dřeva. Obvodový plášť je z interiéru ve své svislé, šikmé i vodorovné části uzavřen deskami z aglomerovaného dřeva a difúzně zajištěn. Pod obvodovými stěnami a nosnými příčkami jsou nainstalované pásy hydroizolace tak, aby se na ně dalo, v průběhu dokončovacích prací, napojit. Připraveny jsou průchody odvětrání nad střechu, průchod pro kabely fotovoltaiky a stožát antény pro příjem TV a wifi. Veškeré tesařské konstrukce a palubky krovu jsou natřeny nátěrem s nanotechnologií.

Röwe Ekopaneldokonalý environmentální domov

Dům je zvenku dokončený a zevnitř opět připravený k finalizaci a instalacím. Konstrukce obvodových stěn, nosných příček, statických prvků (sloupů, výměn, průvlaků, ...) je kompletní. Obvodové stěny v rámu a krov mezi krokvemi mají instalovanou tepelnou izolaci. Hotové je vnější opláštění dřevovláknitou deskou, na které je aplikováno fasádní souvrství - armovaná cementová omítka a hlazená šlechtěná omítka. Na střeše je fólie, kontralatě, latě a střešní krytina. Po obvodu střechy v místech mimo půdorys domu budou nadbity palubky tak, aby při pohledu zespodu na krov bylo vidět jen dřevo. Instalován a připojen je hromosvod. Dům má osazena okna a vnější dveře. Vrata garáže namontována nejsou (to lze realizovat až do "čisté" stavby). Dům má okapy, svody (ukončené kolenem nad terénem) a vnější parapety. Uvnitř jsou, u dvoupodlažních domů, stropnice, na nichž je položena nosná vrstva podlahy z desek z aglomerovaného dřeva. Obvodový plášť je z interiéru ve své svislé, šikmé i vodorovné části uzavřen deskami Ekopanel 60mm. Pod obvodovými stěnami a nosnými příčkami jsou nainstalované pásy hydroizolace tak, aby se na ně dalo, v průběhu dokončovacích prací, napojit. Připraveny jsou průchody odvětrání nad střechu,

můžeme vám pomoci? Už máte projekt?

Rádi vám se vším pomůžeme od první chvíle, kdy nám napíšete nebo zavoláte až po mez, kterou sami určíte.

Kontaktujte nás