Provozní hodiny 08:00 - 16:00
E-mail info@rowe.cz

Krov

Krovy vyrobené na stroji Hundegger K2i dodáváme včetně montáže, ale i jako stavebnici, na dřevostavby i zděné domy. Nosníkové krovy vyrábíme přímo na stavbě z polotovarů.Příhradové vazníky dodává pouze Český Tesař, a to i s montáží. Krov vám vyrobíme i namontujeme i ze surového řeziva, bude-li se jednat o konstrukci bez požadavku na difúzní vlastnosti.

Krovy masívní

Vyrábíme-li krov z masívu, vždy je na přání zákazníka, bude-li ho chtít i namontovat či nikoliv. Rozhodnutí, jestli suché dřevo nebo surové řezivo, respektujeme. Ovšem na surové řezivo nelze poskytnout záruku v délce 120 měsíců, jako na suché dřevo. V zásadě lze říci, že může být otázkou několika týdnů, kdy takový krov může začít vykazovat vady v oblasti torze dřevěných prvků. Není výjimkou natočení krokví až o 30°. A tomu musí odpovídat i míra zaručených vlastností. Krov ale jistě nespadne dalších 100 let.
Stane se to i u sušeného řeziva KVH, jelikož se stále jedná o tesařské řezivo, ale v mnohem! menší míře, než u řeziva surového a v podstatně menším rozsahu v řádu jednotek stupňů. Řezivo KVH Duo a BSH tyto vady nevykazuje. Na krov ze suchého řeziva opět dáváme záruku 10 roků. KVH a BSH profily jsou čtyřstranné hoblované a dodáváme je na přání zákazníka i jako pohledové. Dlužno dodat, že podle ČSN 73 0450-2 musí být všechny krovy, které se stanou součástí souvrství pláště obytného podkroví, ze suchého dřeva.

Krovy nosníkové

U nosníkových krovů se na stroji nevyrábí krokve, ale realizují se přímo na stavbě z přivezených polotovarů. Ostatní díly krovu - sloupy, vaznice, průvlaky nebo krakorce budou vždy vyrobeny ze sušeného tesařského řeziva na stroji. Typy nosníků najdete na www.ceskytesar.cz/drevene-nosniky, tedy, není nutno je zde specifikovat. Na výběr je ze tří druhů. Montáž krovů z nosníků, stejně jako svislých konstrukcí, je vysoce sofistikovaná práce, která vyžaduje nejen manuální zručnost, ale, hlavně, znalost problematiky. V anglicky mluvících zemích by řekli: know-how. Přesné řezání, odpovědná montáž, znalost problematiky kotvení, dovolené možnosti průchodů stojnou nosníku a odpovídající ztužení (zavětrování) jsou podmínkou úspěšné realizace. Tento krov je dražší, než ten klasický, pouze v oblasti montáže, avšak jeho nesporná přednost, kterou je minimalizace tepelných mostů, tyto náklady vynahradí v průběhu exploatace. Nevýhodou je, pokud chcete, aby krov přesahoval půdorys domu jak ve štítech, tak u okapních ran, tyto nosníky je potřeba zakrýt podbitím zrovna jako štíty krovu.

můžeme vám pomoci? Už máte projekt?

Rádi vám se vším pomůžeme od první chvíle, kdy nám napíšete nebo zavoláte až po mez, kterou sami určíte.

Kontaktujte nás