Provozní hodiny 08:00 - 16:00
E-mail info@rowe.cz

Hrubá stavbazáruka 10 roků! na statickou integritu

Zde se oba systémy v zásadě neliší. Dokončeny jsou nosné svislé a vodorovné konstrukce a krov.

Röwe Diffuwal Economy Plus a Pasiv

Konstrukce v hrubé stavbě systému Economy plus je vyrobena na stroji včetně krovu ze sušeného tesařského řeziva KVH, KVH Duo a BSH. Mohou zde být stropnice realizované z I-nosníků. Systém Pasiv má konstrukční prvky kompletně poskládané z I-nosníků Palco, a to včetně stropnic a z nosníků LVL-X. Pouze nosné příčky jsou ze sušeného řeziva KVH. Průvlaky, sloupky a pod. dodáme také ze sušeného řeziva KVH, KVH Duo nebo BSH. Podlahy 2. NP, jedná-li se o dvoupodlažní dům, tvoří desky OSB z aglomerovaného dřeva. Obvodový plášť svislých konstrukcí je opláštěn také deskami z aglomerovaného dřeva, stejně jako nosné příčky. Krov je provizorně zakryt igelitovou fólií. Pod nosnými stěnami a nosnými příčkami jsou instalovány pásy hydroizolace tak, aby na ně bylo možno napojit hydroizolaci na základové desce.

Röwe Ekopanel

Konstrukce hrubé stavby v systému Ekopanel se, prakticky, neliší od přešlého systému. Konstrukce je masívní ze suchého řeziva KVH, KVH Duo a BSH. Instalovány jsou všechny průvlaky, sloupy, obvodové nosné stěny, nosné příčky, stropnice (v případě dvoupodlažní budovy) a krov, který bude opět provizorně zakryt igelitovou fólií. Na stropnicích bude podlaha z desek z aglomerovaného dřeva. Desky na vnitřním líci obvodových svislých konstrukcí však již v hrubé stavbě tohoto systému nejsou, jelikož je konstrukce zavětrována větrovacími prvky. A opět jsou instalovány pásy hydroizolace tak, aby na ně bylo možno napojit hydroizolaci na základové desce.

můžeme vám pomoci? Už máte projekt?

Rádi vám se vším pomůžeme od první chvíle, kdy nám napíšete nebo zavoláte až po mez, kterou sami určíte.

Kontaktujte nás